+373 22 270298
+373 79270298
L-V 10:00-18:00


1. Introducere

Pentru a beneficia din plin de avantajele SHOPIT, este necesar să fiți  conformat condiţiilor generale de utilizare detaliate mai jos precum şi ansamblului de legi aplicabile. Atunci când parcurgeți şi utilizați acest site, acceptați implicit şi necondiţionat termenii respectivi. Noi ne rezervăm dreptul de a actualiza prezentul set de reguli în orice moment, fără o notificare prealabilă. Modificările operate îţi sunt opozabile din momentul publicării acestora pe site.

SHOPIT este o producţie şi proprietate Amalgam-Teh SRL. Amalgam-Teh SRL este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la 16 aprilie 2008, număr de identificare de stat 1008600020025 , cu sediul în mun. Chişinău, bd.Moscova 11, cod poştal MD 2068.

2. Drepturi de autor şi conexe

Conţinutul site-ului este protejat de legislaţia Republicii Moldova, în general, şi de Legea nr. 139 din 02.07.2010, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în special. Prin conţinut se subînţelege, fără a se limita la, orice tip de materiale publicate pe site sau părţi componente ale acestuia, inclusiv: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, aplicaţii software şi alte date. Titular al dreptului de proprietate asupra site-ului este Amalgam-Teh SRL, cu excepţia cazurilor când materialele respective aparţin unor persoane terţe.

3. Accesul la site

Noi va garantăm acces limitat, în interes personal, pe site-ul SHOPIT. Nu aveți dreptul de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Amalgam-Teh SRL fără acordul nostru prealabil.

4. Descrierea produselor

Produsele sunt puse la dispoziţia Dvs. întocmai după cum sunt prezentate de către producătorul lor şi sunt oferite în limita stocului disponibil. SHOPIT nu poate garanta disponibilitatea în stoc în orice moment a tuturor produselor prezentate. În momentul validării comenzii îţi vom putea comunica cu exactitate dacă un produs sau altul este sau nu disponibil în stoc.

Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu iar caracteristicile produselor sunt identice cu cele puse la dispoziţia noastră de către producători şi corespundeau realităţii în momentul introducerii lor în baza noastră de date. SHOPIT nu poartă răspundere pentru eventualele omisiuni sau modificări survenite. Ne rezervăm dreptul de a elimina, modifica sau adăuga parametri noi fără o notificare prealabilă.

De asemenea, din considerente legate de spaţiu şi coerenţa structurii paginii, descrierile produselor pot fi incomplete, însă noi depunem efortul pentru a-ţi pune la dispoziţie cele mai relevante informaţii.

5. Preţuri

Preţurile produselor sunt exprimate în Lei moldoveneşti, includ TVA însă nu includ cheltuielile pentru livrare. Preţul de achiziţie tipărit pe factură va fi identic cu cel prezent pe site în momentul achiziţiei şi confirmat de către noi în momentul validării comenzii.

6. Livrarea

Livrarea se consideră efectuată cu succes în momentul semnării de primire a documentului de transport furnizat de către agentul firmei de curierat. Agentul nu este autorizat de către noi să permită deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnării şi achitării mărfii. Nu suntem responsabili de conţinutul coletelor expediate dacă nu ai aplicat semnătura de livrare.

Taxele de livrare în raza oraşului Chişinău sunt 25 lei.

Iar dacă te afli în afara oraşului Chişinău, nu ezita să ne contactezi pentru o ofertă personalizată de livrare.

Ne rezervăm dreptul de a întârzia sau anula livrarea produselor comandate, cu o notificare prealabilă, dacă livrarea nu poate fi onorată din motive independente de voinţa noastră, fără a se limita la: incendii, explozii, inundaţii, stări de asediu, proteste, sau alte impedimente de forţă majoră reglementate de legislaţia naţională.

În cazul în care nu te găsim la adresa indicată pentru livrare în intervalul de timp stabilit în prealabil, de comun acord, livrarea repetată va fi contra plată, indiferent de valoarea produselor comandate.

7. Plata

Achitarea produselor comandate se poate efectua în avans sau cel târziu în momentul recepţionării produselor respective.

Ne rezervăm dreptul ca în anumite circumstanţe să solicităm plata produselor în avans, prin intermediul ordinului de plată. Dacă suma achitată în avans este mai mică decât valoarea produselor comandată, va trebui să achiţi diferenţa în numerar în momentul recepţionării comenzii. Livrarea produselor se efectuează după confirmarea plăţii.

8. Răspundere

SHOPIT nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Dvs. sau o terţă parte le puteți  suferi ca rezultat al îndeplinirii de către noi a oricărei obligaţiuni conform comenzii şi pentru daune care pot rezulta din utilizarea produselor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.

9. Litigii şi dispoziţii finale

Orice altă problemă apărută în momentul cumpărării, achitării, sau livrării produselor achiziţionate prin intermediul SHOPIT şi care nu este reglementată de niciun articol din prezentul document, se va soluţiona pe cale amiabilă, în termen de treizeci zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemei.

În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea amiabilă a litigiului, competenţa revine instanţelor naţionale de judecată.

Continuarea utilizării acestui site presupune acceptarea implicită şi necondiţionată a termenilor respectivi.